วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความตั้งใจที่จะเขียนบทความทางกฎหมาย

          ก่อนที่จะจัดทำบล๊อกนี้ขึ้นมาความตั้งใจแต่เิดิมเพียงเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีความรู้เท่านั้น  แต่พอได้ค้นหาบทความทางกฎหมายตามเว็ปไซต์ต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วมากมายและบางท่านเขียนเอาไว้ดีมาก  ทำให้ผมชื่นชมท่านเหล่านั้นอยู่ในใจ  จึงเป็นที่มาของการสร้าง "เว็ปสำนักงานทนายความชัยยะธิปัตย์"  เพื่อต้องการเขียนบทความในแง่มุมของตนเอง  พร้อมกับการให้คำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นแก่สมาชิกสำนักงานทนายฯและบุคคลทั่วไป  ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีทั้งทางแพ่ง-อาญา  ผู้เขียนเองหวังว่าสมาชิกสำนักงานฯและบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ว่า  "การอ่านบทความทางกฎหมาย  หรือสอบถามความเห็นทางกฎหมาย  หรือขอคำปรึกษากฎหมาย" ต่างๆเหล่านี้  ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ดีทั้งหมด  การเขียนบทความหรือให้ความเห็นทางกฎหมาย  หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมายเป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายของนักกฏหมายแต่ละคน
เท่านั้น  ซึ่งการอ่านบทความทางกฎหมาย  หรือสอบถามความเห็นทางกฎหมาย  หรือขอรับคำปรึกษากฎหมายจะให้ได้ผลดี  ท่านที่มีความสนใจ  หรือผู้อ่านจะต้องสืบเสาะ  หรือสอบถาม  หรือค้นคว้าข้อมูลข้อกฎหมายจากท่านผู้รู้อื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ที่เสนอข้อชี้แนะแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านผู้อ่านหรือผู้ที่ใฝ่รู้ทางกฎหมายเอง  เนื่องจากถึงแม้นักกฎหมายจะใช้กฎหมายฉบับเดียวกันก็จริง  แต่การให้ความเห็นทางกฎหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย  เช่นประสบการณ์ให้การทำงานเกี่ยวกับกฎหมายของนักกฎหมายแต่ละคน  เป็นต้น
                                                                                                               

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น