วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ภาค 1

ลักษณะ 1 บทวิเคราะศัพท์
ลักษณะ 2 ศาล
ลักษณะ 3 คู่ความ

ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
ภาค 2
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
ภาค 3
อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
ลักษณะ 2 ฎีกา 
ภาค 4
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น