วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยื่นฟ้องเท็จต่อศาลถึงแม้จะถอนฟ้องก็มีความผิดฐานฟ้องเท็จ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น