วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เจ้าอาวาสมีสิทธิที่จะห้ามปราบบุคคลอื่นเข้ามากระทำการใดภายในวัดได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2513

        ในคดีราษฎรเป็นโจทก์และศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแล้วโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้
        การบำรุงรักษาจัดการวัด พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505บัญญัติให้อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาส
        การที่โจทก์จะเข้าไปบูรณะซ่อมแซมหลังคาวิหารโดยพลการเจ้าอาวาสมีอำนาจที่จะห้ามปรามได้ ไม่ถือเป็นเรื่องเจ้าอาวาสปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

        โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับพวกจะซ่อมแซมหลังคาวิหารของวัดที่ชำรุดทรุดโทรมจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้า
อาวาสวัดนั้นขัดขวางไม่ยอมให้ซ่อม เป็นเหตุให้ศาสนสมบัติและโจทก์กับพวกเสียหายจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้ยุยงและสนับสนุนการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 83, 84 และ 86 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 37, 38 ฯลฯ
        ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง
        โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน (ระหว่างอุทธรณ์จำเลยที่ 1 มรณภาพศาลสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะตัว)
        โจทก์ฎีกา
        ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแต่คดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแล้วและไม่ปรากฏว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ได้อนุญาตให้ฎีกา โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบด้วยมาตรา 170 สำหรับในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่าเรื่องการบำรุงรักษาจัดการวัดอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 37, 83 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การที่โจทก์กับพวกจะเข้าไปบูรณะซ่อมแซมหลังคำวิหารโดยพลการ จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเจ้าอาวาสมีอำนาจที่จะห้ามปรามการกระทำของโจทก์ ไม่ใช่เป็นเรื่องจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
        พิพากษายืน

(ถาวร หุตะโกวิท-ชลอ บุปผเวส-จรัญ อิศระ)
(ไม่มีข้อมูล)
แหล่งที่มา  กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ข้อสังเกต บุคคลอื่นที่จะเข้าไปดำเนินซ่อมแซม บูรณะศาสนสถาน หากไม่ได้รับความยินยอมเจ้าอาวาสมีสิทธิที่จะห้ามปราบการกระทำนั้นได้ หากบุคคลนั้นยังฝ่าฝืนอาจจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน  และอาจมีความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ได้ แล้วแต่กรณี

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น