วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

มรดกที่ไม่มีผู้รับ มาตรา 1753

ลักษณะ ๕
มรดกที่ไม่มีผู้รับ

     มาตรา ๑๗๕๓ ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่แผ่นดิน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น