วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 การสอบสวน

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
ภาค 6 การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น